MAKUSU CO.,Ltd.

เลขที่ 25/8 หมู่12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 | tel.063-1544451 , 02-1527244 - 5 Line@ : @makusu

063-1544451 , 02-1527244 - 5 Line@ : @makusu

OPEN 08:00 - 17:00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์

บริการรับชุบสกรู-น็อต และชิ้นงานเหล็กทุกชนิด

 

บริการรับชุบด้วยสี RUSPERT PAINT MR-01

 

 

MAKUSU CO.,LTD.