MAKUSU CO.,Ltd.

เลขที่ 25/8 หมู่12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 | tel.02-1527244 - 5 , Line@ : @makusu

02-1527244 - 5 , Line@ : @makusu

OPEN 08:00 - 17:00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์

รางน้ำตะเข้กัลวาไนซ์

ยาว 2 เมตร ปีกขนาด 12 ซม รางกว้าง 10 ซม

Product Information

ยาว 2 เมตร ปีกขนาด 12 ซม รางกว้าง 10 ซม

ชื่อสินค้า
จำนวนบรรจุ
ราง
ต่อแพค
ราคา
รางน้ำตะเข้สี
20 ราง / แพค
270 -.
รางน้ำตะเข้อลูซิงค์
20 ราง / แพค
260 -.
 
 
 

MAKUSU CO.,LTD.