MAKUSU CO.,Ltd.

เลขที่ 25/8 หมู่12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 | tel.02-1527244 - 5 , Line@ : @makusu

02-1527244 - 5 , Line@ : @makusu

OPEN 08:00 - 17:00 น. ทุกวันจันทร์ - เสาร์

สกรูยึดไม้ฝา

สกรูยึดไม้ฝา ผ่าปลาย ใช้กับแปไม้

 

          

 

สกรูยึดไม้ฝา ปลายสว่าน มีปีก

สกรูปลายสว่านยึดไม้ฝาหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ใช้ยึดไม้ฝาหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์กับโครงเหล็กที่มีความหนาไม่เกิน 3.2 มม. โดยไม่ต้องเจาะรูนำเจาะยึดง่าย รวดเร็ว ติดตั้งได้สวยงาม

สกรูคอลาย ปลายสว่าน

สกรูคอลายปลายสว่าน ยึดแผ่นเรียบ รุ่นใหม่ ใช้ยึดสมาร์ทบอร์ด เฟล็กซี่บอร์ด ดูราบอร์ดกับโครงคร่าวโลหะ หนาไม่เกิน 3.2 มม. # 7x23 มม. (คอตื้น สำหรับแผ่นบาง)

Product Information

หัว +F ใต้คอมีฟัน ผ่าปลาย ใช้กับแปไม้

ชื่อสินค้า
จำนวนบรรจุ
ต่อกล่อง
ต่อลัง
ราคา/ตัว
# 7 ยาว 25 มม. ( W )
500
20,000
0.54 -.
# 7 ยาว 28 มม. ( W )
500
20,000
0.57 -.
# 7 ยาว 32 มม. ( W )
250
10,000
0.60 -.
# 7 ยาว 38 มม. ( W )
250
10,000
0.85 -.
# 7 ยาว 45 มม. ( W )
250
10,000
0.90 -.
# 8 ยาว 50 มม. ( W )
200
8,000
1.00 -.

หัว +F ใต้คอมีฟัน ปลายสว่านมีปีก ใช้กับแปเหล็ก

ชื่อสินค้า
จำนวนบรรจุ
ต่อกล่อง
ต่อลัง
ราคา/ตัว
# 7 ยาว 20 มม. ( S )
500
20,000
0.45 -.
# 7 ยาว 25 มม. ( S )
500
20,000
0.48 -.
# 7 ยาว 28 มม. ( S )
500
20,000
0.51 -.
# 7 ยาว 32 มม. ( S )
250
10,000
0.54 -.
# 7 ยาว 38 มม. ( S )
250
10,000
0.80 -.
# 7 ยาว 45 มม. ( S )
250
10,000
0.85 -.
# 8 ยาว 32 มม. ( S )
250
10,000
0.60 -.
# 8 ยาว 45 มม. ( S )
250
10,000
0.85 -.
# 8 ยาว 50 มม. ( S )
200
8,000
1.00 -.
# 10 ยาว 40 มม.( S )
200
8,000
1.20 -.

สกรูคอลาย - ปลายสว่าน

ชื่อสินค้า
จำนวนบรรจุ
ต่อกล่อง
ต่อลัง
ราคา/ตัว
# 7 ยาว 19 มม.
500
20,000
0.40 -.
# 7 ยาว 23 มม. (คอตื้น)
500
20,000
0.45 -.
# 7 ยาว 25 มม.
500
20,000
0.48 -.
# 7 ยาว 28 มม.
500
20,000
0.50 -.
# 7 ยาว 32 มม
250
10,000
0.54 -.
# 7 ยาว 32 มม
250
10,000
0.80 -.
# 8 ยาว 25 มม.
500
20,000
0.60 -.
# 8 ยาว 45 มม.
250
10,000
0.95 -.
# 8 ยาว 50 มม.
200
8,000
1.00 -.
# 10 ยาว 40 มม.
200
8,000
1.20 -.

MAKUSU CO.,LTD.